فایل صوتی کتاب انگلیسیProspect 3 پایه نهم  درس اول personality  

 

                                              Conversation 

                                                               Practice1 

                                                   Practice2   

                                                    Language Melody 

                                           Listen Sentences  

                              Listening.Reading.and Writting   

 

                                                         

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

                  

                    کتاب زبان انگلیسی   Prospect 3  پایه  نهم  دییرستان بصورت  Pdf 

                                                 

                                                               دانلود 

 

                        کتاب کار  زبان انگلیسی Workbook پایه نهم    

 

                                                        دانلود  

 

                                      

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

                  

 

         نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم  (دوره اول)  

 

                                                          دانلود            

                                                           دانلود

                        

 

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

     

              

                 فایل صوتی  کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم  دوره اول متوسطه )                

                            

                                                           درس اول

                                           دانلود قسمت اول از درس اول

                                           دانلود قسمت دوم از درس اول

                                           دانلود قسمت سوم از درس اول

                                          دانلود قسمت پنچم از درس اول

                                          دانلود قسمت جهارم از درس اول

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

                       

        سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی استان یزد  

                                شهریورماه 1392 (دوره اول متوسطه)

 

              صفحه اول                          دانلود

               صفحه دوم                         دانلود

              صفحه سوم                        دانلود

              صفحه چهارم                       دانلود

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 فایل pdf از کتاب زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی . متوسطه اول

                            

               درس اول                           دانلود

           درس  دوم                    دانلود

          درس  سوم                   دانلود

            درس چهار                      دانلود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی سه شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۲ 11:54
 

                    ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه

                               A friend in need is a friend indeed

                                  «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.»

           «دوست آن باشد که گیرد دست دوست               در پریشان‌حالی و درماندگی»

                                               Once bitten, twice shy 

                                           مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه.  

                                            Out of sight, out of mind

                                         از دل برود هر آن که از دیده برفت

   

 برای دانلود تمام ضرب المثل ها که بصورت PDF میباشد بر روی دانلود کلیک کنید

                                    

                                                   دانلود

  

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

                 سوال امتحانی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی

                                   خردادماه92 استان کرمان

                                                      دانلود

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

پیامک های انگلیسی برای تولد یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 13:51
           

                 پیامک های انگلیسی برای تولد  

This msg has No Fat
No cholesterol n No Addictive
this is all natural except,
with a lot of sugar.
But it can never be as sweet as the one reading it.
Happy Birthday

 

May joy, smiles and lots of luck
follow you all through the year.
Wish you a happy birthday dear!  Happy Birthday

 

برای دیدن بقیه پیامک ها به ادامه مطلب بروید                                                                    

                                                              


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

     

      سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی

                        اردیبهشت یا خرداد ماه 1392

 

                                        دانلود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

نشانه ها و علامتهای اختصاری در زبان انگلیسی دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ 23:48
 

                  

              نشانه ها و علامتهای اختصاری در زبان انگلیسی.

               symptoms  and signs in English Language  

( , ) comma کاما       
( . ) period, decimal point
نقطه    
( ; ) semicolon
نقطه ویرگول     
( : ) colon
دو نقطه      
( ! ) exclamation mark / exclamation point
علامت تعجب       
( ? ) question mark
علامت سوال       
( ' ) apostrophe, prime
آپوستروف     
( " ) quotation mark
علامت نقل قول    
( ( ) ) parenthesis
پرانتز     
( [] ) square bracket / bracket
کوروشه      

( {} ) brace آکولاد   
( < ) less-than sign
کوچکتر از     

( > ) greater-than sign بزرگتر از     

( $ )  dollar sign علامت دلار     
( / ) slash
ممیز    
( % ) percent
   درصد     
( - ) dash / hyphen
خط فاصله   
( # ) number sign
( & ) ampersand
  
( @ ) at sign
( * ) asterisk
( _ ) underscore

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

        سوال امتحانی  زبان انگلیسی  پایه دوم راهنمایی

                                نوبت دوم . خردادماه .

                        

                      دانلود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

  

         

چند اصطلاح انگلیسی ( ترجمه اصطلاحات را در قسمت نظرات بنویسید تا مورد بحث قرار دهیم.

  1- Cut off

Mina was talking to anna on telephone. Suddenly they were cut off.

2-Sleep on something

I don't know whether I agree to do it. Let me sleep on it.

3-Fishy

When he saw the intrance door open, he found something fishy.

4- Make ends meet

Things are so expensive nowadays that it's very difficult to make ends meet.

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

آزمون کوتاه از درس های هفت و هشت زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

 

                                         دانلود

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

        یک متن جالب انگلیسی با ترجمه ( چگونه آدم  دوست داشتنی تری باشیم)              

                        How to Be a More Lovable Person
Be a nicer person. So simple and easy. Great, that doesn't help much, or does it? It may seem so obvious, but are you nice to people? You may assume you are. It's easy for anyone to just assume this. It's not like someone wakes up, and decides I am going to be bad to people just for the heck of it. Truly think about how you act to others in general. Do you tend to be rude, impatient, inconsiderate, or not think how others feel, think, or what they say? How do you generally act toward others? Sometimes being shy easily gets mistaken for being rude, or not being very nice. I know it's not real fair, but it's easy for a lot of people to assume. Learn to understand and relate to what others think. That's a better way to evaluate how you've treated them. That's what I've learn to do and it works. Sometimes I've not been very nice to people, . .......when I truly didn't mean to be.

برای دیدن  بقیه متن با ترجمه به ادامه مطلب بروید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

فایل فرمت Mp3 در مورد انواع رنگ ها سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ 12:29
  

                                       

برای  دانلود و یادگیری رنگ ها  که بصورت فرمت  Mp3  میباشد  بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

                                                    دانلود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

یک متن انگلیسی با آهنگ جهت تقویت Listening شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ 23:32
 

                         

یک متن انگلیسی با آهنگ از کتاب خط سفید جهت تقویت Listening که به صورت فرمت MP3  می باشد .  برای  دانلود بر روی لینک  زیر کلیک کنید .

                                                     دانلود 

 

جهت دیدن متن آهنگ به ادامه مطلب بروید .

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

                   

   سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد  رشته زبان انگلیسی سال ۹۲

                      برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

                                                    دانلود

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

فرق بین tell و say یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ 12:43
 

                                    تفاوت بین Tell  و  Say

                                 SAY

                               TELL

   Say is used to report someone's words  
      She said "I'm thirsty." 
     She said that she was thirsty

   Say is followed by 'to' before the object    Did she say that to you   Say is used to ask about languages  
     How do you say 'water' in Spanish
   We say    hello, goodbye, please, thank you, 
   congratulations, Merry Christmas, 
   Happy New Year, Happy Birthday! 
 
 

   برای دیدن متن فارسی فرق بین آنها به ادامه مطلب بروید .

   Tell is used to inform or instruct  
    Could you tell me the way to the station please     Tell the children to go to bed Tell is followed directly by the object  
     Did she tell you her name .

 Tell is used for narration 
    Tom is good at telling stories
   We tell  
   the time, our name, the truth, lies, 
   the difference between two things
 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

                              

                   تاثیر گذارترین افراد در طول تاریخ به  ترتیب  از کتاب 

           استاد مجید باغینی پور  مدرس دانشگاههای استان کرمان.

                            A Ranking of Most Influential Persons in history. 

 

                                                         دانلود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

فرق بین Avenue و street یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ 15:41
  

                                           تفاوت بین  Avenue  و   Street

streets are smaller than avenue. Streets are  small places like towns and suburbs while avenue are in cities or downtown.an avenue is three to four times wider than the street,a street is the middle of two rows of houses while an avenue is like a crossing where traffic usually starts.

 

برای دیدن متن فارسی  فرق بین آنها به ادامه مطلب بروید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

فرق بین desk و table یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ 15:32
 

تفاوت بین desk  و  table

a desk is a type of table that you use to do office or school work on .  we can also have a computer desk. A desk is for working at. A table is not usually used for working at . Some of table: dining table, kitchen table, side table , and etc.

 

برای دیدن متن فارسی فرق بین آنها به ادامه مطلب بروید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

اصلاحات جالب و خواندنی در مورد زبان انگلیسی


1- queue تنها كلمه اي در زبان انگليسي مي باشد كه اگر چهار حرف آن را از آخر برداريم باز هم مثل قبل تلفظ مي شود.

2- پركاربردترين حرف استفاده شده در انگليسي حرف e مي باشد

3- نقطه اي كه روي حروف i و j وجود دارد در انگليسي superscript dot ناميده مي شود كه همان نقطه ي بالانويس است

4- در انگليسي به نشانه @ the at symbol يا the at sign گفته مي شود.

5- I am كوتاه ترين جمله كامل زبان انگليسي مي باشد.

6- كلمه اي كه بيشترين دايره معنايي در انگليسي دارد، كلمه set مي باشد.

7- بلندترين كلمه در زبان انگليسي كه حروف آن به ترتيب الفبا آمده است ، كلمه almost مي باشد

8- تنها سياره اي كه در زبان انگليسي از نام يكي از خدايان گرفته نشده است، همين نام سياره خودمان مي باشد. The Earth

9- كلمه checkmate ( مات كردن)‌ در زبان انگليسي كه براي شطرنج استفاده مي شود از Shah Mat برگرفته شده است كه يك كلمه فارسي مي باشد.

10-در زبان انگليسي ، به جمله اي كه در آن از تمام حروف الفبا استفاده شده باشد، pangram گفته مي شود

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

                   

           یک سایت بسیار جالب و آموزنده دارای انواع زبانهای خارجی 

                   و توضیحات کرامری و فیلم و صدا در مورد آنها

                                           کلیک کن

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

برای  دیدن سوالات زبان انگلیسی دوره راهنمایی  و دبیرستان  و توضیحات دروس   بر روی لینک زیر کلیک کنید .

                                                     کلیک کن 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

انواع دیکشنری موبایل دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ 19:16
    

       برای دانلود انواع دیکشنری موبایل روی لینک زیر کلیک کنید.

                        

                             دانلود انواع دیکشنری موبایل

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

اسامی کشورها و ملیت و زبان آنها دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ 18:10
 

 

برای دیدن اسامی کشورها و ملیت و زبان آنها  روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

برای دیدن ترجمه های انگلیسی  بسم ا... الرحمن الرحیم  به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

 

 

سوال امتحانی میان ترم زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی برای دانلود بر روی لینک زیر  کلیک کنید .

 

                        سوال میان ترم پایه سوم راهنمایی

                                    پاسخنامه سوال میان ترم

 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |

  

 

        سوال امتحانی زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی با پاسخنامه (میان ترم  چهار درس )

        برای دانلودبروی لینک زیر  کلیک کنید . 

                                           

                                            دانلود سوال میان ترم         

                                        پاسخنامه سوال میان ترم 

 

نوشته شده توسط حسینی  | لینک ثابت |